© 2014 Het Creatieve Speelveld

Creatieve therapie

Met deze werkwijze onderzoek je een persoonlijke vraag door deze uit te beelden in lijn, vorm of kleur. Dit kan ruimtelijk of in het platte vlak.
Je wordt uitgenodigd om met de vraag die je hebt aan het werk te gaan door middel van tekenen, schilderen, klei of ander materiaal. Wat er zich afspeelt in je hoofd of gevoel vorm je met materiaal tot beeld. Vooraf hoef je niet na te denken over hoe het moet en het resultaat hoeft niet mooi te worden.

Je uit je in een creatief proces op een andere manier dan praten. Je zult merken dat je je op een eigen wijze verhoudt tot datgene wat je doet en tot je werkstuk.
Het voordeel van uitbeelden is dat het onderwerp waar je een vraag over hebt, tijdelijk op afstand wordt geplaatst. Zo ontstaat er speelruimte en de mogelijkheid om met de situatie te experimenteren. Door contact aan te gaan met je eigen werkstuk ga je antwoorden krijgen op je vragen.

Elly de Laat begeleidt je bij dit proces. Samen met jou kijkt zij naar je werk, naar hetgeen je daar in aanspreekt of juist niet en wat je er mee zou willen.

Het Creatieve Speelveld werkt individueel of met partners, families en kleine groepen.