© 2014 Het Creatieve Speelveld

Inspiratie

Wij spelen een rol in deze wereld en kunnen er tegelijkertijd van buitenaf naar kijken. Deze beweging is uitermate boeiend.

Spel, speelt zich af tussen cultuur en natuur; regels en vrijheid; werkelijkheid en fantasie.

Het prikkelend aspect van de uitdaging is verleidelijk.

We gaan relatie(s) aan, verbinden ons met het object van ons verlangen, worden onze rol en nemen vervolgens weer afstand.

Uitdagingen brengen ons mits voldoende esthetische gevoelsbeleving en structuur steeds opnieuw in beweging.

In deze handeling, de beweging van wat men doet, wordt het gevoel tot uitdrukking gebracht waar vanuit men kiest, evenals de waarde waarmee men zich verbonden weet.

Doen zorgt voor beweging in de tijd. Voor groei en ontwikkeling kortom zelfverwerkelijking.

“Er is geen andere realiteit dan de actie”
(Sartre, J.P. 1980. Over het existentialisme. A. W. Bruna & Zoon Antwerpen, blz 36)

Relaties, contacten, bestaan in actie, in gedrag, in het doen, in het nu.

Het is spannend om (eigen) speelruimte te hervinden door steeds in beweging te blijven en op deze manier ruimte te maken voor wie je bent. Dit is voor mij de essentie van creatieve therapie.

Bij ‘Het Creatieve Speelveld’ zijn we geïnteresseerd in de keuzes die mensen maken en hoe ze zich in deze wereld willen bewegen.
Samen kunnen we op een speelse creatieve manier naar oplossingen zoeken als de bewegingen stagneren.